مجموعه

مجموعه سفارشی

لطفاً برای استفاده از مجموعه‌های سفارشی وارد شوید و پست‌ها را در مجموعه‌ها سازماندهی کنید.

چگونه کار می کند؟

وارد شدن

مجموعه های سفارشی فقط برای کاربرانی که وارد سیستم شده اند در دسترس هستند، بنابراین لطفاً وارد شوید یا همین الان ثبت نام کنید.

افزودن پست ها به مجموعه ها

پست هایی را که دوست دارید انتخاب کنید و به مجموعه های مختلفی که قبلا ایجاد کرده اید اضافه کنید. شما می توانید موارد جداگانه را حذف کنید، کل مجموعه ها را پاک و حذف کنید.

مجموعه های خود را مرور کنید

به راحتی پست هایی را که قبلاً در مجموعه ها سازماندهی کرده اید پیدا کنید. کاربران دیگر به مجموعه های سفارشی شما دسترسی نخواهند داشت، مگر اینکه آنها را عمومی کنید.